Akadálymentes nézet
| Szamosszeg | <<

 

Szamosszeg


Önkormányzat neve: Szamosszeg Község Önkormányzata
Önkormányzat címe: 4824, Szamosszeg, Bercsényi u. 6.
Lakosság szám: 2049 fő
Belterület: 231 ha
Külterület: 3299 ha

Polgármester: Oláh János
Alpolgármester: Filep Jánosné
Körjegyző: Gergely Lajos

Önkormányzati képviselők:
Filep Jánosné
Kun Ádám
Dienes Ferenc
Losonczi Árpádné
Szögyényi István
Puskás Csaba

Kisebbségi Önkormányzatok

A CIGÁNY önkormányzat összetétele:
Balogh István - LUNGO DROM
Rostás Adolf - LUNGO DROM
Balogh Kornél - RÖSZ
Balogh Krisztián - RÖSZ

 

A település története:
A település a Szamos folyó egyik hatalmas kanyarulatáról, szegéről kapta a nevét. A Szamos- előtag a községnek a folyó melletti fekvésére utal. A szatmári vár birtoka volt, és a középkorban mindvégig királyi vám és rév. A község neve először 1290-ben tűnik fel, amikor IV László király felszólította vámszedőit, hogy a Szamoson egészen Szamosszeg-ig ne szedjenek vámot a Balog-Semjén nembeli Mihály és fiai hajói után.
A település nevét a XIV század elején két oklevél is említi. 1350-ig a birtok is a királyé volt és kisnemesek lakták. Vámjoga 1357 után, amikor az ónodi Czudar család megkapta továbbra is a királyé maradt, majd rövidebb ideig a Rozgonyiak, Várdaiak voltak az új birtokosok.  Az ugyanekkor feltűnő Perényiek viszont egészen 1945-ig megmaradtak a község birtokosai között.
A község története során sokat szenvedett a Szamos és a Kraszna árvizeitől. Legutóbb 1970 május 14 –15-én öntötte el a víz a település egy részét.
A község az 1860-as években közigazgatásilag a Nyíri, az 1870-es évektől a Mátészalkai járáshoz tartozott, majd Mátészalka városkörnyékének része lett. Az 1920-as évek elejétől körjegyzőség, hozzátartozott Szamoskér. 1971-től önálló községi tanács, majd 1973-tól közös községi tanács székhelye, Szamoskér társközséggel. Jelenleg körjegyzőségi székhely Szamoskér község tartozik hozzá.
A település a Szamos folyó kanyarulatában fekvő, az árterületekhez, illetve a domborzati viszonyokhoz igazodó szabálytalan alaprajzú többutcás község. Az utcák csatlakozásánál tölcsérszerű bővültek alakultak ki, s ezekre néznek a szélesebben terpeszkedő korábban rangos porták. A magasabb területeket kirajzoló az azt követő utcás szerkezet település az elmúlt évtizedekben a korábbi utcák folytatásában fejlődött tovább. Itt is és az archaikusabb településrészben is az utcák előkertes beépítésűek. A településre kizárólag a szalagtelkes forma a jellemző. Gyakorlatilag minden udvar soros beépítésű, s valamennyin a tagolt épületrendezés figyelhető meg.
Egyik legfontosabb és legértékesebb szekunder természeti erőforrása az ősi fomáját megőrző táj (pl: őshonos erdő számos védett növénnyel, mely sajnos több magántulajdonba került; a települést folyók övezik, mely kiválóan alkalmas horgászásra, esetleg csónakázásra) Itt még megtaláljuk az egyszerű falusi házakat, természetes környezetet, az átmeneti múltbéli életformáknak a jegyeit hordozó szokásokat.
A község lakosságszáma csökkenő tendenciát mutat 1960-ban még 3000 fő feletti népességet számlált, ez napjainkra 2100 fő alá csökkent. Az árvíz hatására kialakult tömeges elvándorlás napjainkra sem fordult át, hiszen az elköltözők száma meghaladja a betelepülőkét, s ezt a folyamatot erősíti a természetes fogyás. Igen sok az időskorú.
A község infrastrukturális ellátottsága a megyei összehasonlításban megfelelő. 1991-1994. között valósult meg a vezetékes gázellátás, a telefonhálózat kiépítése. A 737 lakás 90 %-a kap vezetékes ivóvizet, vezetékes gázzal fűthetők. 2001-ben átadásra került a teljes belterületi szennyvizelvezető hálózat, valamint korszerű szennyviztisztitó telep

Intézmények

Szamosszeg-Szamoskér Községek Körjegyzősége
A körjegyző : Gergely Lajos
Székhelye: 4824. Szamosszeg, Bercsényi u. 6.
Telefonszáma: 44/580-080,
E mail címe: korjegy@keletnet.hu

Általános Iskola
Igazgató: Losonczi Árpádné
Cím: 4824 Szamosszeg, Nagydobosi u. 4.
Telefon: 06/44/580-024.
E-mail: szegisko@keletnet.hu

Napköziotthonos óvoda
Vezető: Kósáné Papp Ágnes
Cím: 4824, Szamosszeg, Bercsényi u. 10.
Telefon: 06-44/380-926
e-mail: csergepatak@keletonline.hu

A gyermekjóléti szolgálat
Vezetője: Pappné Csóka Szilvia
Székhelye: Szamosszeg, Bercsényi út 10.
Telefonszáma: 44/380-133

Idősek Klubja
Vezető: Kovács Gyuláné
Székhely: 4824, Szamosszeg, Árpád u. 2.
Telefon: 44/380-069

Háziorvosi és védőnői szolgálat ( egészségügyi komplexum)
háziorvos: Dr. Petrovits Gyula
Védőnő: Vashegyiné Kedves Edina ( helyettesítője: Popovics Gézáné)
Székhely: 4824, Szamosszeg, Árpád u. 29/a.
Telefon: 44/ 380-151

Könyvtár és Művelődési ház
Vezetője: Gergely Béla
Címe: Szamosszeg, Bercsényi u. 8.
Telefonszáma: 44/580-080

Gyógyszertár
Vezetője: Dr Petrovicsné Sarkadi Edit
Címe: Szamosszeg, Bercsényi u. 10

Építészeti kulturális műemlékek:
A település a Szamos folyó kanyarulatában fekvő, az árterületekhez, illetve a domborzati viszonyokhoz igazodó szabálytalan alaprajzú többutcás község. Az utcák csatlakozásánál tölcsérszerű bővültek alakultak ki, s ezekre néznek a szélesebben terpeszkedő korábban rangos porták. A magasabb területeket kirajzoló az azt követő utcás szerkezet település az elmúlt évtizedekben a korábbi utcák folytatásában fejlődött tovább. Itt is és az archaikusabb településrészben is az utcák előkertes beépítésűek. A településre kizárólag a szalagtelkes forma a jellemző. Gyakorlatilag minden udvar soros beépítésű, s valamennyin a tagolt épületrendezés figyelhető meg.

Református templom: 1312-ben már állt a régi templom, amely 1713-ban igen romos állapotban volt. A jelenlegi református templomot Fokk Ignác nagykárolyi építész tervezte a már előzőleg 1832-1835ben felépített, 30 méter magas toronyhoz. A templom 1843-1863 között épült. A mindkét végén félkörívesen záródó hajónak sík, festett fa mennyezete, s a 15 x 35 méteres belsőben 800 ülőhelye van. Copf stílusú szószéke feltehetően a régebbi templomból maradt meg. A szószékkorona csúcsán a fehér galamb a Szentlélek jelképe. Az úrasztal 1862-ben készült. A toronyra 1885-ben új sisak került. Az első orgonát Stroós István építette 1862-ben kilenc változattal. A romantikus stílusban épült templom műemlék jellegű.
A jelenlegi templom 1861-ben épült, 38 m hosszú és 18 m széles, valamint belső magassága13 m magas. A torony magassága 38 m. A templomban a két karral 1000 ülőhely van. A templom teljes külső felújítása 1992-ben történt.
Elérhetőség: 4824 Szamosszeg, Nagydobosi út 1. tel.: 44/380-438. Lelkész: Sohajda Béla.

Műemlékek
– Református Templom
– 48-as emlékmű
– 56-os emlékmű

Helyi védettségű emlékek:
„Tornyos iskola”
Szamosszeg, Rákóczi u.29/a.
Szamosszeg Község Önkormányzata a tulajdonában lévő- helyi védettség alatt álló -  un. „régi tornyos iskola” épületben, felújítás után - megőrizve a korabeli építészeti stílus sajátosságait – Egészségügyi komplexumot (háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat részére), Faluházat, valamint a különböző képzőművészeti kiállítások megtartásához 2005. évben kialakított egy „Galériát”.

Rendezvények:
– Március 15-i ünnepség
– Falunap ( ez évben elmarad a KT. döntés alapján)
– Idősek napja, Gyermeknap
– Karácsonyi ünnepség
– A képzőművészeti galériában kb 1-2 havonta képzőművészek (festők, ..) általi alkotások kerülnek kiállításra.
– sportrendezvény: vándorkupa (futball)

Szálláslehetőségek:

Étkezési lehetőség:
Vendégétkeztetés az óvoda ill. iskola konyhai ebédlőben

Közlekedés:
Szamosszeg a Szatmári-síkságon, Nyíregyházától keletre mintegy 72 km. Távolságra a Szamos partján található település. A 41-es útról Vásárosnaménynál leágazó alsórendű úton érhető el, A településen vasútállomás nincs, a legközelebbi vasútállomás a Záhony-Mátészalka vasútvonalon Nagydoboson található.
A település főutcája egyben országos összekötő út a Sz-Sz-B. megyei Állami Közútkezelő KHT kezelésében, Nagydobost és Tunyogmatolcsot köti össze. A tömegközlekedést a Volán biztosítja.

Gazdaság:
Településünkön a népesség számának alakulása folyamatosan, évről-évre negatív értéket mutat. A népesség fogyásának elsődleges oka az alacsony születési arányhoz viszonyítva a magasabb halálozási arány. Másik oka a településen és a környéken lévő nagy munkanélküliség, mely az  „elvándorlásra” ad okot.
A lakosság fogyása és az alacsony várható élettartam mellet az öregedés és a romló korösszetétel jelenti a legnagyobb demográfiai kihívást. Településünkön szembe kell néznünk a lakosság, s azon belül az aktív korúak öregedésének problémájával.
Mindez a jövőben egyre nagyobb terhet fog róni a lakosságra és egyre nagyobb igényeket fog támasztani az egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal szemben.A község infrastrukturális ellátottsága a megyei összehasonlításban megfelelő. 1991-1994. között valósult meg a vezetékes gázellátás, a telefonhálózat kiépítése. A 756 lakás szinte teljes egészében a kap vezetékes ivóvizet, mintegy 80 %-uk vezetékes gázzal fűthető. 2001-ben átadásra került a teljes belterületi szennyvízelvezető hálózat, valamint a szennyvíztisztító telep, melynek bővítését tervezzük, az ezzel kapcsolatos előkészületek (pályázat céltámogatásra való benyújtás) folyamatban van. Internet hozzáférési lehetőség az körjegyzőségi hivatalon túl egy közösségi helyen, a könyvtárban, és viszonylag kevés magánlakásban érhető el.
   
Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele

Ágazat

Vállalkozások száma

Ipar

3

Építőipar

 

Mezőgazdaság

2

Távközlés, közlekedés

 

Kereskedelem

14

Vízgazdálkodás

1

Egyéb anyagi

19

Egészségügy, szociális, kulturális

2

Összesen:

41

A településen 3 olyan vállalkozás van, amelyek telephelyengedéllyel rendelkeznek, ebből egy nagyobb Kft. biztosít a lakosság részére (kb 40-50 fő) munkalehetőséget. A vállalkozók zöme magánzó. Mezőgazdasági vállalkozó hivatalosan 2 van, de igen sokan értékesítik terményeiket felvásárlók részére az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők.Egyébként a lakosság főként szántóföldi gazdálkodással, és gyümölcstermesztéssel foglalkozik. A községben az állattartással foglalkozók száma folyamatosan csökken. Általában sertés és baromfitartás dominál, a szarvasmarhatartás már csak néhány családban jellemző. Jelenleg a településen jelentősebb mezőgazdasági üzem nem működik. A lakosság főleg saját felhasználásra termel kis mennyiségű kalászost, illetve folytat gyümölcstermesztést

A településen regisztrált álláskeresők és szociális ellátásban részesülők 2007. január 01-én

Megnevezés

Mutatószám

Regisztrált álláskeresők száma (fő)

322

180 napnál kevesebb ideig regisztrált munkanélküliek száma (fő)

82

Járadékra jogosultak száma (fő)

41

Szociális ellátásban részesülők száma (fő)
- aktiv korú rendszeres szoc. segélye
- időskorúak járadéka
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- átmeneti segély
Természetben gyújtott ellátások (fő):      Közgyógyellátás

 

188
1
190
7
277

Munkaképes korú lakosság száma (fő)

1177

Munkanélküliségi ráta - összlakosság (%)

30 %

Településünkön a legfőbb munkáltató az önkormányzat. Az iparosítás nem igazán jellemző a községre, napjainkig is inkább mezőgazdasági jellegű maradt. Egy nagyobb munkaadó Kft van a településen, de a vállalkozások döntő többsége egyéni.
Bár a szép környezet előnyként könyvelhető el de, mind társadalmi, mind gazdasági szempontból a leghátrányosabb helyzetben lévő települések közé tartozik a falu.