Akadálymentes nézet
| Szamoskér | <<

 

Szamoskér


Önkormányzat neve: Polgármesteri Hivatal Szamoskér
Önkormányzat címe: 4721 Szamoskér, Kossuth út 161.
Lakosság szám: 457 fő
Belterület: 92 ha
Külterület: 894 ha

Polgármester: Teremi László
Alpolgármester: Soós Endre
Körjegyző: Gergely Lajos

Önkormányzati képviselők:
Halász László,
Lipcsei András Györgyné,
Piros László,
Soós Endre

Kisebbségi Önkormányzatok

A CIGÁNY önkormányzat összetétele:
Oláh Sándor - LUNGO DROM
Ifj Tóth Jenő- LUNGO DROM
Id. Tóth Jenő - LUNGO DROM
Tóth Zoltán - LUNGO DROM

A település története:
Nyíregyházától mintegy 78 km távolságra, a Szamos partján található település. A 491-es útról Tunyogmatolcsnál leágazó alsórendű útról érhető el, a legközelebbi vasútállomás Tunyogmatolcson található. Neve a település igen régi alapítására valló magyar törzsi helynév. A Kér török szó jelentése "roppant nagy, óriás, hatalmas".
A Szamos parti település eredetileg a Kér törzs egy töredékének volt a lakóhelye. Az első lakók a király hatalmi szervezetéhez tartoztak, foglalkozásuk a katonáskodás volt. A Szamos előtag a település folyó melletti fekvésére utal, egyben megkülönbözteti más Kér (pl.Abaújkér, Hajmáskér, stb.) nevű falvaktól. Nevének eredete arra mutat, hogy a falu a XI. sz. elejénél nem keletkezett később. A település a XVII. sz.-ban Szabolcs vármegyéhez tartozott. A falu nagyon szoros kapcsolatban volt Semjénnel (ma: Kérsemjén). 1873-ig a gyerekek a Szamoson át oda jártak iskolába, a felnőttek pedig 1810-ig a református templom megépítéséig istentiszteletre.
A település a Szamos gyakori árvíze miatt sokat szenvedett. Helyét többször is változtatta. Lakossága a középkorban magyar volt. Számottevő idegen nép elem a későbbi századokban sem telepedett meg a faluban. A község az 1860-as években közigazgatásilag a Nyíri az 1870-es évektől a Mátészalkai járáshoz tartozott, majd Mátészalka városkörnyékének része lett.
Az 1920-as évektől a Szamosszegi körjegyzőséghez került. 1971-től önálló községi tanács volt, 1973-tól közös községi tanács társközsége, tanácsának székhelye Szamosszeg. Jelenleg a Szamosszegi körjegyzőséghez tartozik.
Szamoskér szamosháti két közel párhuzamos utcából álló kisközség. A folyó bal partján elterülő Szamos, kelet felől a "holtszamos" beszögellésében helyet foglaló község település szerkezete a "folyószeg" derékszögű kanyarulatához igazodik, és mindinkább déli-délnyugati irányba terjeszkedik. A település régi és új utcái előkertes beépítésűek, viszonylag keskeny, de aránylag mély telekein a tagolt, de épületrendezés figyelhető meg. A jelenlegi templom körül temető volt, és az első templom is itt állhatott. A reformáció idején fatemplom épült a településen, amit a Szamos később elhordott. E templomot 1809-ben ujjal cserélték fel. 1849-ben emelték a téglalap alaprajzú, széles, sokszög záródású stílustalan zsindellyel fedett téglatemplomot.
1930-ban renoválták. A temlomot rossz állapota miatt 1970-ben lebontották, helyette a régi templomtól kb. egy km-rel délnyugatra építette fel az egyház a jelenlegi templomát, melynek teljesen szokatlan a formája. A Napoleon-kalaphoz hasonló épület 7x16 m-es összeszűkülő belső terében 100 ülőhely van. A templom keleti oldalán áll a 9 m magas harangláb. Szamoskér lakosság a statisztikai adatok szerint 1960 óta  folyamatosan csökken. Kevés a fiatal, a 60 éven felüliek aránya meghaladja a megyei átlagot. A halálozásokhoz képest az élve születések száma elenyésző. A településen nincs önálló háziorvosi ellátás, a szociális ellátását az Idősek Klubjának működése biztosítja. A településen működik Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola alsó tagozata. Az önkormányzat fenntart még könyvtárat, művelődési házat, egészségházat és ravatalozót.
A környező községekben való eljutást a Volán távolsági autóbusz járatai biztosítják. Az infrastrakturális fejlettségi szint megfelelő, az utóbbi évtitedben kiépítésre ketült a vezetékes gáz, és a telefonhálózat, internethálózat. A kommunális szilárd és folyékony hulladék elszállítása rendszeresen történik. A helyi vízmű tulajdonosa az önkormányzat.

Intézmények;
Napköziotthonos Óvoda
Szamoskér, Kossuth út 173. Tel.: 06-44-708-580
Vezetője: Filep Lászlóné

Általános Iskola (tagiskola)
Szamoskér, Kossuth út 173. Tel.:06-44-580-024
Vezetője: Losonczi Árpádn

Idősek Klubja
Szamoskér, Kossuth út 171.
Tel: 06-44-708-578
Vezetője: Márkiné Kiss Judit

Építészeti műemlékek:

Műemlékek

Helyi védettségű emlékek:

Rendezvények:
– Jótékonysági bál
– Falunap
– Szüreti bál
– Falukarácsonya

Szálláslehetőségek:
nyáron a Művészeti táborban, szükség esetén: magánlakásoknál

Étkezési lehetőség:
az önkormányzat által fenntartott konyhánál

Közlekedés:
autóbusz és személygépkocsi

Gazdaság:
községben gazdasági társaság nem alakult, mindössze 8 egyéni vállalkozót tartanak nyilván. 3 mezőgazdasági jellegű vállalkozás, 5 kereskedelmi boltot üzemeltet, élelmiszerrel látva el a lakosságot. Vendéglátóüzletek száma: 2.
A regisztrált munkanélküliség igen magas arányú, ezért a jövedelmüket az emberek a mezőgazdasági termékek értékesítéséből pótolják.