Akadálymentes nézet
| Papos | <<

 

Papos


Önkormányzat neve: Papos Község Önkormányzata
Önkormányzat címe: 4338 Papos Ságvári u. 4.
Lakosság szám: 874 fő
Belterület: 97 ha
Külterület: 970 ha

Polgármester: Illés Béla
Alpolgármester: Kósa Csaba
Körjegyző: Mindák Katalin

Önkormányzati képviselők:
Derzsényi Józsefné
Kovács Attila
Kósa Csaba
Lévainé Kiss Kornélia

A település története:
A község neve a pap- szó képzős származéka, a név arra utal a krónika szerint, hogy  István király minden 10 településnek egy-egy papot rendelt ki, az a hely volt a papi székhely, ahol a pap élt. A község 687 éves, első okleveles említésben 1320.-ban szerepelt először, mint a honfoglaló Kaplony nemzetség egyenes ági leszármazottainak ősi birtoka. Erre utaló helyi vonatkozás a XII.- XIV. században épített, késő gótikus jellegű, ma már műemléké nyilvánított templom, amelynek kezelője a Műemléki Felügyelőség. Az 1991.-ben történt külső-belső felújítás után, 1997. szeptember 6.-i megnyitástól állandó kiállítás helyszíne. Jelenleg Nagy Sándor szobrászművész munkásságának egy része tekinthető meg.
A községben lakott és itt lett eltemetve Péchy László (1860-1949), aki az Ecsediláp Krasznabalparti Vizgazdálkodási Társulat elődjének volt 37 éven keresztül igazgató-főmérnöke. Ő volt aki az ecsedi-láp a lecsapolásának munkálataiban kiemelkedő tevékenységet végzett. A régi családi kuriában jelenleg óvoda működik, melynek udvarán 3 db. óriás platánfa található.
A község történetéhez kapcsolódik a „Paposi vadrózsák és Kápolna-tó legendája” című, szájhagyomány alapján rögzített írásos feljegyzés, amelyet a község honlapján lehet megtekinteni.
A település 50-50 % -ban református és katólikus (római, görög) felekezetű, külön templomokkal és parókiákkal, de hosszú évek óta nincs a településen lakó pap, a fília rendszer érvényesül.

Intézmények;


Napközis Óvoda Papos
Arany u. 2, Tel.: 44/310-555

Közösségi ház
Petőfi u. 12, Tel.: 44/406-700

Polgármesteri Hivatal
Ságvári u. 4, Tel./Fax:44/ 500-149,
e-mail cím: papos@t-online.hu, weboldal címe: www.papos.hu

Építészeti műemlékek

Műemlékek
XII-XIV. században épített késő gótikus jellegű templom

Helyi védettségű emlékek:
3 db. Óriás platánfa, az óvoda udvarában

Rendezvények:
– Falunap
– Gyermeknap

Szálláslehetőségek:
Fülöptanya Lovaspanzió
4338 Papos Ady u. 27. Tel.: 44/716-712

Étkezési lehetőség

Közlekedés:
autóbusz járat (Mátészalka, Nyíregyháza)

Gazdaság:
A település több infrastruktúrális  mutatója az utóbbi években jelentősen fejlődött. A villanyhálózat már korábban, a vezetékes ivóvíz és a közkutak 1986- tól,  crossbar telefon ( ISDN internet kapcsolat), 1991-től,  vezetékes gáz 1993- tól van a településen. Befejezést nyert 1997. 02. hónapban a Kábel-tv hálózat kiépítése, amelyen 2004 évtől a szélessávú internet kapcsolat is elérhető. Hiányzik a szenyvízcsatornázás. Az utóbbi években ravatalozó, gyalogos járda (1180 m), sportpálya (öltözővel), teleház, tó és közösségi ház épült.
A község mezőgazdasági lakótelepülés, lakói javarészt mezőgazdasági tevékenységből élnek.
Családi gazdálkodás 3 esetben, de zömmel az őstermelői tevékenység a meghatározó. A község külterülete 1000 hektár, főként alacsony aranykorona értékű szántó, művelési ágú futóhomok. Kevés az erdő, főként szegélyfasorok, de napjainkban növekvő az erdőtelepítés aránya. Főként kalászos, gyümölcs (meggy), szántóföldi zöldség és dinnye termelésével foglalkoznak. Vízfolyás, öntözési lehetőség nincs.
A községben a falusi túrizmust a Fülöptanya Lovas panzió képviseli, ahol szállási és lovaglási lehetőség is van. Iparszerű tevékenység korábban sem, napjainkban sem alakult ki. Az egyéni vállalkozások főként kereskedelmi (élelmiszer, büfé, ruha) területen vannak. A községben könyvtár működik, állománya 4633 kötet.