Akadálymentes nézet
| Munkaszervezet | <<

A Társulás Munkaszervezete

A Társulás az operatív feladatok ellátására önálló költségvetési szervként létrehozott szakmai munkaszervezetet tart fenn, amely ellátja a társulás gazdálkodási, döntés-előkészítési feladatait, a társulás feladatainak végrehajtását, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében.
A szakmai munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint működhetnek a minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai, valamint az önkormányzati területfejlesztési társulás munkatársai.
A munkaszervezet maga dolgozza ki működési rendjét és rendszerét, melyet a Társulási Tanács határozattal fogad el.
A feladatok hatékonyabb megvalósítására 2004. év végén elkezdett működni, majd külön álló költségvetési szervvé 2005. május 1-jén alakult a Társulás munkaszervezete, a Mátészalkai Kistérségi Koordinációs Iroda - mely a kezdeti megalakulási és előkészítési munkák után immár 11 fővel látja el a fejlesztési feladatok kistérségi szintű ügyintézését.

A munkaszervezet ellátja:


– az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés),
– nyilvántartja a társulás elkülönített számlájának pénzforgalmát,
– megszervezi a Társulás üléseit,
– vezeti a társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a közigazgatási hivatalnak,
– a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó tevékenységet végez,
– javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programok megvalósításához,
– a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a társulás fejlesztési programjait,
– figyeli a pályázati lehetőségeket,
– közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati dokumentációik elkészítéséhez,
– intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit
– részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági bejárásokat hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a résztvevők számára, kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források érdekében,
– intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását,
– elkészíti a társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentést,
– ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.