Akadálymentes nézet
| Archivum | <<

Köszöntöm Önt a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Honlapján!

Mint az ismeretes, a közigazgatás korszerűsítésének folyamatában fontos mérföldkő volt a kistérségi rendszer valamint a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó jogi szabályozás kialakítása. Az önkormányzati rendszer megújításában meghatározó szerepet játszanak ezen új típusú társulások, hiszen a közszolgáltatások minőségi és hatékony megszervezésére adnak lehetőséget, továbbá az ésszerű munkamegosztás kialakításával az együttműködésben résztvevő települések harmonikus  fejlődését biztosítják.
Társulásunk által felvállalt feladatok közé tartozik az általános iskolai közoktatási-társulások megszervezése, pedagógiai szakszolgálatok (nevelési tanácsadás, logopédia, gyógytestnevelés, pályaválasztási tanácsadás) ellátása, az egészségügy területén a központi ügyelet megszervezése, a szociális feladatellátáson belül a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás és egyéb szociális alapszolgáltatások kistérségi szintű működtetése, valamint mozgókönyvtári, kulturális feladatokban történő közreműködés. Mindezek mellet a társulás látja el a kistérség 23 önkormányzatának pénzügyi-gazdasági belső ellenőrzését. A társulás egyben ellátja a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is, amely a kistérség összehangolt területfejlesztési tervezési és beruházási feladatait végzi.
Figyelmükbe ajánlom honlapunkat, ahol megismerhetik a társulást alkotó települések múltját, turisztikai értékeit, ugyanakkor mindig friss információkat kaphatnak a települések és a társulás életéről ugyanúgy, mint az itt folyó kulturális tevékenységekről, térségünk gazdasági életéről.
Kellemes barangolást kívánok Önöknek, abban bízva, hogy egyszer személyesen is ellátogatnak térségünkbe!

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása

Dr. Felföldi Botond

Dr. Felföldi Botond,

munkaszervezet vezető

| Kistérség | <<